Čistění křišťálových lustrů

Jak zachovat jedinečný vzhled křišťálových lustrů? Abychom si mohli krásu křišťálových svítidel užívat dlouhodobě, musíme jim věnovat také patřičnou péči. Chceme-li zachovat perfektní vzhled lustru, je nutné jej pravidelně čistit a udržovat všechny jeho díly v bezvadném stavu. V ideálním případě čistíme lustry každých dvanáct měsíců, eventuálně i častěji. Zohledníme také umístění svítidla – v kuchyni bude lustr vystaven mastnotě, ve vstupní hale většímu zašpinění a prachu. Čištění tedy provádíme podle uvážení míry znečištění.

Při každém běžném úklidu domácnosti lustr oprašujeme jemnou prachovkou z peří. Pokud již jsou na lustru patrné další stopy znečištění, které jemným oprášením nelze odstranit, je nutné provést důkladnější čištění. Dle stupně znečištění volíme vhodnou techniku.

 

Obecné rady

Před zahájením práce lustr zhasneme a necháme žárovky zcela vystydnout. Při standardním čištění není nutné odpojit přívod elektrického proudu k lustru, nicméně i toto je pro vyšší bezpečnost možné. Pod svítidlo umístíme štafle, židli apod., abychom na lustr bezpečně dosáhli. Můžeme je podložit kobercem, aby nedošlo k uklouznutí podstavce.  Během čištění s lustrem nemanipulujeme, dáváme pozor na prudké pohyby, abychom lustr neponičili. Při čištění svítidla zkontrolujeme také žárovky, zda nejsou poškozené či matně zbarvené. Můžeme je lehce očistit jemným navlhčeným hadříkem, případně vyměnit za nové kusy. Všechny žárovky pevně zašroubujeme.

 

Čištění bez demontáže

Čištění lze provádět tak, že lustr ponecháme zavěšený. V tomto případě nebudeme sundávat jednotlivé křišťály ani uvolňovat ostatní části svítidla. Použijeme speciální čisticí přípravek na křišťálové lustry – nastříkáme ho na křišťálové díly, pro usnadnění manipulace s dílky a lepší zručnost můžeme použít bavlněné rukavice. Pomocí jemného hadříku následně otíráme jednotlivé křišťálové díly do sucha a leštíme je. Případně nastříkáme čistič na hadřík a teprvé poté dílky postupně očišťujeme. Kovové části čistíme suchým hadříkem, eventuálně použijeme přípravek určený speciálně pro tento účel. Nepoužíváme standardní čisticí prostředek, aby nedošlo k nežádoucímu zbarvení kovových dílů. Tato varianta očištění lustrů je vhodná v případě lehčího stupně znečištění a při pravidelné péči o svítidla.

 

Důkladné čištění

V případě většího znečištění lustru (zakalení křišťálových dílů, ztráta jejich lesku, viditelné skvrny, které nelze setřením odstranit) je nutné provést důkladnější čištění. Lustr budeme před samotným čištěním odvěšovat, tzn. sundáme z něj všechny křišťálové ověsky. Abychom byli schopni následně lustr uvést do původního stavu, je nutné si přesně zapamatovat umístění jednotlivých dílů. U jednodušších svítidel postačí detailní nákres, při čištění lustrů s bohatším ověšením využijeme fotoaparát a svítidlo nejprve důkladně ze všech stran a úhlů nafotíme.  

Po odpojení od zdroje elektřiny lustr opatrně sejmeme, jednotlivé křišťálové díly odvěsíme a rozložíme na hladkou podložku. Připravíme jemnou lázeň – vlažnou vodu s trochou mýdla. Křišťály opatrně omy jeme a rozprostřeme je na čistou osušku. Ihned poté je vyleštíme, aby nedošlo ke vzniku mýdlových skvrn. Nikdy nepoužíváme agresivní čisticí prostředky, abychom jednotlivé dílky neponičili. Kovové díly vyčistíme nasucho, případně použijeme vhodný čisticí přípravek. Lustr necháme v rozloženém stavu ještě několik hodin, aby bylo zaručeno naprosté vyschnutí všech dílů. Teprve poté lustr ověsíme a uvedeme do původního stavu. Při ověšování svítidla postupujeme shora dolů a ze středu ven, abychom zabránili shození již zavěšených dílků.  Po dokončení montáže lustr zapojíme a rozsvítíme, abychom si mohli opět užívat pohled na jeho zářivý lesk.

 

Náš tip

Účinnou variantou je také použití unikátního čisticího prostředku ve spreji, který zajistí kompletní vyčištění lustru bez mytí a následného leštění křišťálových dílů. Sprej na lustr nastříkáme a necháme několik minut působit. Poté lustr přestříkáme destilovanou vodou ve spreji. Pod lustr umístíme podložku, na kterou přebytečná tekutina včetně nečistot steče.

V případě, že jsme provedli důkladné čištění, ale na lustru je stále patrné znečištění, doporučujeme využít služeb odborníků. Výrobci křišťálových svítidel mají mnoho zkušeností a mimo komplexní čištění jsou schopni také opravit či nahradit poškozené díly novými.

 
Wranovsky Crystal