Lustry Wranovsky oceněny jako "regionální produkt Český ráj"

S radostí a hrdostí oznamujeme našim klientům, že od 23. října 2014 je firma Wranovský držitelem značky Regionální produkt Český ráj.

regional_product_wranovsky_chandeliers.png

Po podrobném prozkoumání všech informací o firmě a důkladném prověření postupu výroby našich produktů odborná komise rozhodla, že firma Wranovský splňuje všechna náročná kritéria, která podmiňují udělení značky Regionální produkt Český ráj.

Výrobky firmy Wranovský byly ohodnoceny jako prestižní produkty, které mají právo označení Regionální produkt Český ráj používat. Při hodnocení výrobku je kladen důraz především na jeho originalitu, podíl ruční práce při výrobě, dobu existence firmy a její spolehlivost, tradici řemesla použitého při výrobě, potvrzení místního původu produkce a v neposlední řadě na kvalitu a ekologickou šetrnost.

Značka Regionální produkt Český ráj byla vytvořena Sdružením Český ráj ve spolupráci s dalšími partnery v regionu s cílem podpořit a propagovat místní výrobky. Tato registrovaná ochranná známka je místním výrobcům propůjčována od roku 2007. Značka umožňuje spotřebitelům rozpoznat kvalitní a originální zboží, jehož nákupem podpoří místní výrobce, a tedy region Český ráj.

Věříme, že získání prestižního certifikátu bude pro naše stávající klienty, velkoodběratele a především pro nové zákazníky známkou důvěry a potvrzením výborné kvality našich křišťálových výrobků.

Jiri Wranovsky