Slavnostní otevření kapličky s účastí lustrů Wranovsky

V úterý 28. října 2014 v rámci oslav vzniku samostatného československého státu byla za doprovodu bohatého kulturního programu slavnostně otevřena zrekonstruovaná kaplička na návsi v Mašově u Turnova (slavnostní vysvěcení kapličky proběhlo 1. listopadu 2014). Slavnostní projev přednesl starosta města Turnova, pan Tomáš Hocke, který pod dohledem velkého počtu návštěvníků přestřihl symbolickou pásku a představil veřejnosti novou náves v Mašově a krásně zrekonstruovanou mašovskou kapličku.

Firma Wranovsky měla tu čest podílet se na rekonstrukci této památky a do interiéru kapličky vyrobila krásné křišťálové nástěnné lampy a originální věčné světlo. Věříme, že kaplička bude sloužit mašovským (a nejen jim) po mnoho let.

Jiri Wranovsky